Course categories

 
Мамандығы 5В050600 - Экономика (АОБ) - 3 жыл

1 курс

2 семестр8

3 курс

6 семестр5
Мамандығы 5В050600 - Экономика (ЖБ) - 2 жыл

1 курс

2 семестр7

2 курс

4 семестр5
Специальность 5В050600 - Экономика (ССО) - 3 года

2 курс

4 семестр6

3 курс

6 семестр5
Специальность 5В050600 - Экономика (ВВ) - 2 года

1 курс

2 семестр7

2 курс

4 семестр5
Мамандығы 5В050800 - Есеп және аудит (АОБ) - 3 жыл

1 курс

2 семестр8

2 курс

4 семестр6

3 курс

6 семестр6
Специальность 5В050800 - Учет и аудит (ССО) - 3 года

2 курс

4 семестр6

3 курс

6 семестр4
Специальность 5В050800 - Учет и аудит (ВВ) - 2 года

1 курс

2 семестр7

2 курс

4 семестр6
Мамандығы 5В050900 - Қаржы (АОБ) - 3 жыл

1 курс

2 семестр8

2 курс

4 семестр6

3 курс

1 курс

2 семестр8

6 семестр6
Мамандығы 5В050900 - Қаржы (ЖБ) - 2 жыл

1 курс

2 семестр7

2 курс

4 семестр7
Специальность 5B050900 - Финансы (ССО) - 3 года

2 курс

4 семестр7

3 курс

6 семестр5
Мамандығы 5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару (АОБ) - 3 жыл

1 курс

2 семестр8

2 курс

4 семестр6

3 курс

6 семестр4
Мамандығы 5B051000 - Мемлекеттік және жергілікті басқару (ЖБ) - 2 жыл

1 курс

2 семестр7
Специальность 5B051000 - Государственное и местное управление (ССО) - 3 года1

3 курс

6 семестр4
Специальность 5B051000 - Государственное и местное управление (ВВ) - 2 года

2 курс

4 семестр5
Мамандығы 5В030100 - Құқықтану (АОБ) - 3 жыл

1 курс

2 семестр8

2 курс

4 семестр6

3 курс

6 семестр7
Мамандығы 5В030100 - Құқықтану (ЖБ) - 2 жыл

1 курс

2 семестр6

2 курс

4 семестр6
Специальность 5В030100 - Юриспруденция (ССО) - 3 года

1 курс

2 семестр8

2 курс

4 семестр6

3 курс

6 семестр6
Специальность 5В030100 - Юриспруденция (ВВ) - 2 года

1 курс

2 семестр6

2 курс

4 семестр5
Специальность 5В030300 - Правоохранительная деятельность (ССО) - 3 года

1 курс

2 семестр7

2 курс
Академическая мобильность2
Мамандығы 6М060200 - Информатика - 2 жыл

1 курс

2 семестр4

2 курс
Мамандығы 6М060200 - Информатика - 1 жыл

1 курс

2 семестр
Специальность 6М060200 - Информатика - 2 года

1 курс

2 семестр2
Мамандығы 6М010300 - Педагогика және психология - 2 жыл

1 курс

2 семестр7

2 курс
Специальность 6М010300 - Педагогика и психология - 2 года

1 курс

2 семестр5
Мамандығы 6М020500 - Филология - 2 жыл

1 курс

2 семестр6

2 курс
Специальность 6М020500 - Филология - 2 года

1 курс

2 семестр5

2 курс
Мамандығы 6М050600 - Экономика - 2жыл

1 курс

2 семестр2
Мамандығы 6М050600 - Экономика - 1 жыл

1 курс

2 семестр1
Специальность 6М050600 - Экономика - 2 года

1 курс

2 семестр4

2 курс
Специальность 6М050600 - Экономика - 1 год

1 курс

2 семестр2
Мамандығы 6М050900 - Қаржы - 2 жыл

1 курс

2 семестр1

2 курс
Мамандығы 6М050900 - Қаржы - 1 жыл

1 курс

2 семестр
Специальность 6М050900 - Финансы - 2 года

1 курс

2 семестр4
Специальность 6М050900 - Финансы - 1 год

1 курс

2 семестр1
Мамандығы 6М030100 - Құқықтану - 2 жыл

1 курс

2 семестр2

2 курс
Мамандығы 6М030100 - Құқықтану - 1 жыл

1 курс

2 семестр2
Специальность 6М030100 - Юриспруденция - 2 года

1 курс

2 семестр4

2 курс
Специальность 6М030100 - Юриспруденция - 1 год

1 курс

2 семестр2
Мамандығы 6М011400 - Тарих - 2 жыл

1 курс

2 семестр
Специальность 6М011400 - История - 2 года

1 курс

2 семестр4

2 курс
Мамандығы 6М070100 - Биотехнология - 2 жыл

1 курс

2 семестр1
Специальность 6М070100 - Биотехнология - 2 года

1 курс

2 семестр3

2 курс
Специальность 6М052000 - Деловое администрирование - 2 года

1 курс

2 семестр2
Мамандығы 6М052000 - Іскерлік әкімшілік жүргізу - 1,5 жыл

1 курс

2 семестр2
Мамандығы 6М052000 - Іскерлік әкімшілік жүргізу - 2 жыл

1 курс

2 семестр2